Diëtist Vergoedingen

  • Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er drie uur vergoed. Dit komt meestal neer op 4-6 consulten.
  • Wanneer u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, komen de kosten allereerst ten laste van uw eigen risico. Indien u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering gaat deze vergoeding in na de eerste drie behandeluren.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, dieetadvisering tot 3 uur wordt voor deze groep dan ook volledig vergoed door de zorgverzekeraar.
  • Raadpleeg voor de juiste informatie uw eigen zorgverzekeraar.
  • Verder vereisen enkele zorgverzekeraar tevens een verwijzing van de huisarts om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wij adviseren deze dan ook bij uw huisarts aan te vragen.
  • Indien het dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde 'ketenzorg' hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. 
  • De nota wordt (zo mogelijk) direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U zult daaropvolgend, zo nodig, een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen. 
  • Via onderstaande link kunt u e.e.a. nog eens nalezen: 

     www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

diëtisten Met Smaak

Voeding & Leefstijl

Zuiderkaag

Kaagweg 15c

1741 LC Schagen

06 30 36 40 26

info@dietistenmetsmaak.nl

KvK nummer

70337039

Rekeningnummer

NL28 KNAB 0280 6084 70

 

Aangesloten bij de ketenzorg Diabetes en CVRM:

De praktijk is elke vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur gesloten.