Algemene voorwaarden

Goed om te weten bij uw bezoek aan de diëtist:

 1. verwijzing: De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar). Sinds 1-1-2018 hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen hun regels aangescherpt en zien graag een verwijsbrief. Een verwijsbrief is een jaar geldig.
 2. rapporteren verwijzer: De diëtist houdt de (verwijzend) arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Deze rapportage vindt minimaal aan het begin en aan het einde van de behandeling plaats. Bij langdurige behandeling wordt de arts jaarlijks geïnformeerd of bij bijzonderheden. Wanneer u dit niet wilt kunt u dit melden bij de diëtist.
 3. bereikbaarheid: De praktijk van Diëtisten Met Smaak is bereikbaar op  werkdagen van 9.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 06030364026 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 4. huisbezoek: wanneer u niet in staat bent om naar de diëtist toe te gaan, dan is het mogelijk dat de diëtist bij u thuis komt. 
 5. afspraak afzeggen: Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per mail. Wanneer u niet minimaal 24 uur van te voren afzegt kan de diëtist het geplande consult bij u in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 6. behandeltijd: De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 7. kosten: Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, 3 uur per kalenderjaar. In de basisverzekering geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar een eigen risico. Soms is er nog extra vergoeding beschikbaar vanuit de aanvullende verzekering. Controleer dit in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar. Facturering van dieetadvisering vindt rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is ontvangt u de factuur. Dit is bijvoorbeeld wanneer u meer dan drie uur gebruik heeft gemaakt van de diëtist. Ook wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, ontvangt u zelf de factuur. U dient ons te betalen en kunt de factuur naar uw zorgverzekeraar sturen.  Deze zal de factuur (deels) vergoeden. Voor meer informatie over tarieven zie in het menu onder tabblad Tarieven.
 8. resultaat: Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 9. privacy: Alles wat u met uw diëtist bespreekt tijdens de behandeling is vertrouwelijk. De diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling. Van toepassing is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.overheid.nl)
 10. klachten: Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u wenden tot Het Landelijk Meldpunt Zorg: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

 

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 3. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
 4. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

versie 01-01-2018

diëtisten Met Smaak

Voeding & Leefstijl

Zuiderkaag

Kaagweg 15c

1741 LC Schagen

06 30 36 40 26

info@dietistenmetsmaak.nl

KvK nummer

70337039

Rekeningnummer

NL28 KNAB 0280 6084 70

 

Aangesloten bij de ketenzorg Diabetes en CVRM:

De praktijk is elke vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur gesloten.