Aanmelden

Via het intakeformulier, per mail of telefonisch kun je een afspraak maken. Doorgaans is de wachttijd niet langer dan een week.  

Eerste consult

In het eerste consult wordt informatie verzameld over klachten, persoonlijke omstandigheden, voedings- en beweegpatroon. Aan de hand van deze informatie maken we samen behandelplan. Vaak krijg je direct een voedingsadvies en eventueel een beweegadvies mee. Hierbij houden we natuurlijk rekening met wat je kan en wilt veranderen en wordt er gekeken naar wat je wilt bereiken.  Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten.

Vervolgconsulten

In de vervolgconsulten wordt de voortgang van de behandeling bekeken en worden zo nodig de adviezen bijgesteld. Waar loopt je in de praktijk tegenaan? Heb je  vragen over bepaalde producten? In dit gesprek is alles bespreekbaar. Een vervolgconsult duurt 20 - 30 minuten. Hoeveel consulten nodig zijn, is per persoon verschillend en is vooraf moeilijk te voorspellen. De één komt al heel ver met het eerste consult, de ander heeft meer baat bij elke maand een consult.

Rapportage

Wanneer je via een verwijzer, zoals de huisarts, bij mij terecht komt dan wordt deze, indien nodig, na het eerste of tweede consult op de hoogte gebracht van het behandelplan. Daarvoor vraag ik akkoord. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook over ingelicht. 

Beroepsgeheim

Een diëtist heeft een beroepsgeheim. De persoonsgegevens en het dossier worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

Probeer eerst de klacht te bespreken met de behandelend diëtist.
Vindt u het moeilijk om uw klacht met de diëtist te bespreken of komen we er samen niet meer uit, dan kunt u zich wenden tot Het Landelijk Meldpunt Zorg: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home

 

diëtisten Met Smaak

Voeding & Leefstijl

06 30 36 40 26

info@dietistenmetsmaak.nl

KvK nummer

70337039

Rekeningnummer

NL28 KNAB 0280 6084 70